REKONSTRUKCE!!
Doporučené články
Zvol nejmilejší zvíře ► I "němé" tváře znají lásku
---------------------------------------------------------------------

Obojživelníci

O obojživelnících obecně

13. září 2011 v 10:24 | Katie
PUTOVÁNÍ ZA LÁSKOU
Většina dospělých obojživelníků žije na zemi, ale každý rok se vrací do vody k rozmnožování. Rozmnožování je obvykle podněcováno konbinaci faktorů prostředí, teploty, děšťových srážek a délky dne. U obojživelníků s explozivnáím množením dochází k masovým migracím dopspělých jedinců k vodnímu zdroji, např. k rybníku, který je pravidelným líhništěm. Je prokázáno, že různé druhy se přesně orientují rok po roce a nálézají stejné líhniště pomocí čichu, schopnosti vnímání polohy slunce nebo na základě detekce jemných odchylek v magnetickém zemském poli.

Ropuška starostlivá

8. září 2011 v 18:28 | Katie

Délka: 3-5 cm
Způsob života: většinou pozemní
Rozmnožovací období: jaro a léto
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: les mírného pásma včetně zalesněné krajiny; městská sídliště včetně domů, parků a zahrad
Rozšíření: západní a střední Evropa

Ropuška baleárská

24. července 2011 v 17:09 | Katie
Délka: 3,5-4,5 cm
Způsob života: většinou pozemní
Rozmnožovací období: jaro a léto
Stav ochrany: kriticky ohrožený druh
Výskyt: hory, vysočiny, suťové svahy
Rozšíření: Baleárské ostrovy (Mallorca)

Pipa americká (2)

28. září 2010 v 10:19 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz
Tato neobvyklá žába má zploštělé tělo a placatou hlavu. Je skvěle přizpůsobena životu ve vodě, z které téměř nikdy nevychází. Má silné zadní nohy přizpůsobené k plavání s velkými plovacími blánami mezi prsty, na bocích smyslové orgány k vnímání pohybů ve vodě (boční smyslový pás mají ryby) a vyboulené oči, jimiž vidí nad vodou. Vyskytuje se v bažinatých oblastech, v bahnitých vodách. Je všežravec, potravu si hledá dlouhými, citlivými tykadly, nemá jazyk. Způsob rozmnožování pipy americké je velmi zajímavý. Stejně jako u většiny žab obejme sameček samičku zezadu, ale poté se začnou kutálet. Přitom samice vypouští vajíčka a samec je oplodňuje. Vajíčka se sbírají na hřbetě samičky, kde se vtisknou do kožních prohlubní. Tam je samice nosí během celého vývoje larvy. Na konci se z nich nevylíhnou pulci, ale malé žáby.
VÝSKYT: sever Jižní Ameriky

Pipa americká

22. září 2010 v 16:30 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz
Délka: 5-20 cm
Způsob života: výhradně vodní
Rozmnožovací období: období dešťů
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: vlhké louky a všechna stanoviště se stojatou vodou včetně jezer, rybníků, kaluží, mokřin, močálů a bažin; řeky, vodní toky a proudící voda obecně
Rozšíření: sever Jižní Ameriky

Surýn úhořovitý (2)

20. září 2010 v 18:41 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Surýn je ocasatý obojživelník s dlouhým válcovitým tělem a pouze jedním párem malých nohou. Na hlavě má tři páry keříčkovitých žáber, s jejichž pomocí dýchá, protože celý život tráví ve vodě. Jeho kůže je plná žláz, které vylučují velké množství slizu. Vyskytuje se v bažinatých oblastech, v bahnitých stojatých a pomalu tekoucích vodách. Aktivní je v noci, dny tráví odpočinkem pod kameny nebo na bahnitém dně, kde je dobře ukryt díky šedozelenému zbarvení. Je masožravec, hlavní kořistí jsou pro něj larvy hmyzu, plži, raci a malé rybky. Období sucha přežívá ve fázi klidu v blátě, ta může trvat i dva roky. Brzy na jaře dochází k páření a ke kladení vajec. Z vajíček se vylíhnou larvy, jejichž vzhled se během života příliš nemění, což znamená, že i dospělí surýni mají vzhled larvy. Tento jev se nazývá neotenie.
VÝSKYT: jihovýchod USA

Pohyb → červoři

20. září 2010 v 17:26 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Červor se pohybuje vlnivými pohyby těla do stran. Jakmile se setkají křivky těla s nějakým odporem daným nerovnostmi povrchu, posune se červor kupředu.

Červorovec zploštělý

20. září 2010 v 17:10 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz
Délka: 30-60 cm
Způsob života: výhradně vodní
Rozmnožovací období: údaj chybí
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: vlhké louky a všechna stanoviště se stojatou vodou včetně jezer, rybníků, kaluží, mokřin, močálů a bažin; řeky, vodní toky a proudící voda obecně
Rozšíření: sever Jižní Ameriky

Červor ceylonský

20. září 2010 v 16:55 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz
Délka: až 45 cm
Způsob života: pozemní/hrabvý
Rozmnožovací období: údaj chybí
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: vlhké louky a všechna stanoviště se stojatou vodou včetně jezer, rybníků, kaluží, mokřin, močálů a bažin
Rozšíření: Srí Lanka

Velemlok americký

19. září 2010 v 12:39 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Délka: 30-74 cm
Způsob života: výhradně vodní
Rozmnožovací období: podzim
Stav ochrany: neověřený
Výskyt: řeky, vodní toky a proudící voda obecně
Rozšíření: východ USA

Surýn úhořovitý

19. září 2010 v 8:29 | Katie
Délka: 50-90 cm
Způsob života: výhradně vodní
Rozmnožovací období: časně na jaře
Stav ochrany: neověřený
Výskyt: vlhké louky a všechna stanoviště se stojatou vodou včetně jezer, rybníků, kaluží, mokřin, močálů a bažin; řeky, vodní toky a proudící voda obecně
Rozšíření: východní a jihovýchodní USA

Červoři

18. září 2010 v 20:03 | Katie
Tito beznozí, červům podobní živočichové bývají k vidění jen vzácně, protože žijí buď v podzemních norách, nebo ve vodě a vyskytují se jen ve vlhkých tropických oblastech. Samice některých druhů kladou vajíčka, u jiných samice zadržují vajíčka v těle, kde se živí sekrety vejcovodu, dokud se nevylíhnou mláďata, a teprve ta pak přivádějí na svět.

Ocasatí

18. září 2010 v 20:02 | Katie

Ocasatka americká

18. září 2010 v 18:40 | Katie
Délka: 2,5-5 cm
Způsob života: většinou pozemní
Rozmnožovací období: jaro až podzim
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: les mírného pásma včetně zalesněné krajiny; hory, vysočiny, suťové svahy; otevřené biomy - louky, slatiny, vřesoviště, savany, pole a křovinaté plochy; řeky, vodní toky a proudící voda obecně
Rozšíření: jihozápad Kanady, severozápad USA

Žáby

18. září 2010 v 16:49 | Katie

V nejbližší době se dočtete o:

//////

obecně o žábách

Pohyb → žáby

22. ledna 2010 v 16:15 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Žáby se pohybují různými zbůsoby. Většina ropuch žije na povrchu země a chodí, běhá nebo poskakuje na zemi; jen málo druhů dokáže skákat na dlouhé vzdálenosti. Skákáním se žáby jen málokdy přesouvají z místa na místo, především je to metoda, jak uniknout predátorům. Ne všechny druhy žab dovedou skákat. Mnohé mají zadní nohy přizpůsobené pro jiný druh pohybu - pro plavání, šplhání a dokonce klouzavé létání (několik málo druhů). Schopnost hrabat je pro mnoho žab důležitá, neboť jim umožňuje ukrývat se během dne nebo i po mnoha týdnů a měsíců za přílišného chladna, horka nebo sucha, kdy nemohou být aktivní. Jednoduše si prorazí cestu pod balvany nebo ležícími kmeny a do hromad rostlinných zbytků nebo se zahrabou hluboko do půdy. Některé pouštní druhy dokážou přežívat pod zemí až dva nebo tři roky.

Obrana → žáby

16. ledna 2010 v 10:13 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Žáby postrádají zbraně jako jsou dlouhé zuby nebo drápy, jimiž by se mohly bránit. Většinou tedy spoléhají na svou schopnost uniknout skákáním, obvykle k otevřené vodě. Mnohé žáby vyměšují z kožních žláz odporné nebo jedovaté sekrety, které zbůsobují i smrtelné otravy, proto takové žáby nikdo nepožírá. Jiné druhy spoléhají na dobrou kamufláž. Pulci jsou obecně vzato bezbranní a živí se jimi především ryby a larvy hmyzu, například vážek. Je jich však velké množství, takže alespoň někteří pulci přežijí.

Systém → obojživelníci

1. ledna 2010 v 18:09 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz
SYSTÉM OBOJŽIVELNÍKŮ zahrnuje tři řády : červoři, ocasatí a žáby. Největší řád obojživelníků jsou žáby, které se také nejrůzněji adaptovaly k životu na souši. Původním primitivním obojživelníkům se nejvíce podobají čolci a mloci. Červoři jsou aberantní a poměrně málo známá skupina.

Rozmnožování → žáby

1. ledna 2010 v 17:01 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Jakmile se samec a samice navzájem našli, mohou se začít pářit. Samec uchopí a drží samici shora předníma nohama - tomuto úchopu se odborně říká amplexus. Amplexus může trvat několik minut až několik dní, podle druhu žáby, a během něj dochází k oplozování. U všech žab s vyjímkou malého počtu druhů je oplození vnější a samec sperma uvolňuje na vajíčka, právě když je samice vypouští z kloaky. Samičky kladou vajíčka druhově charakteristickým způsobem (jednotlivě, v chomáčích nebo šňůrách) a na určitá místa, obvykle do vody, protože k jejich vývoji probíhá pouze ve vlhkých podmínkách. Vajíčka se mohou ve vodě rozptýlit a vznášet se nebo klesnout ke dnu, mohou být obtočena po vegetaci nebo nalepena na vodní rostliny a na ponořené klády nebo balvany.

Afrička stříbropruhá

30. prosince 2009 v 17:59 | Katie
Délka: 3-4 cm
Způsob života: pozemní
Rozmnožovací období: jaro a léto
Stav ochrany: místy běžný druh
Výskyt: vlhké louky a všechna stanoviště se stojatou vodou včetně jezer, rybníků, kaluží, mokřin, močálů a bažin
Rozšíření: jihovýchodní Afrika

Shrnutí → žáby

30. prosince 2009 v 16:54 | Katie
www.svet--kolem--nas

Shrnutí → ocasatí

29. prosince 2009 v 20:26 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz

Shrnutí → obojživelníci

29. prosince 2009 v 17:26 | Katie
http://svet--kolem--nas.blog.cz

Potrava → žáby

26. prosince 2009 v 13:35 | Katie
www.svet--kolem--nas.blog.cz
Všechny žáby jsou masožravé a živí se čerstvě chycenou kořistí, nikoli mrtvými živočichy. Nemohou žvýkat nebo porcovat potravu a polykají ji vcelku. Mnohé druhy mohou požírat velké živočichy (včetně myší, ptáků a hadů) a jediná taková kořist zpravidla uspokojí jejich energetické nároky na dlouhou dobu, takže nemusí často jíst. Několik málo druhů loví aktivně; při nejběžnější metodě lovu žába čeká, až se kořist přiblíží do dosahu jejího dlouhého lepkavého jazyka nebo do takové blízkosti, aby se jí mohla zmocnit přímým útokem s široce rozevřenou tlamou.

Červoři

25. prosince 2009 v 16:36 | Katie
○ cecílie
○ červoři
 
 

Reklama